Privacyverklaring AVG

augustus 2020

Privacyverklaring AVG.

Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van Si-Sissy.nl voor website en e-mailformulieren.

Si-Sissy, gevestigd aan De Looier 18, 5258 ML Berlicum, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.si-sissy.nl
De Looier 18
5258 ML Berlicum

+31 652338482

KvK nummer: 70784612
BTW-id: NL002197472B58

In deze privacyverklaring van si-sissy.nl wordt beschreven:

 • welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken;
 • welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens we verwerken;
 • voor welke doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken;
 • hoe lang we persoonsgegevens bewaren;
 • het delen van persoonsgegevens met derden;
 • welke cookies er verzameld worden;
 • het recht op inzien, aanpassen of verwijderen van je gegevens;
 • hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Voor de verwerking van betalingen verwerken wij ook:

 • Naam van contactpersoon;
 • Eventuele bedrijfsnaam;
 • Factuuradres;
 • KvK nummer;
 • Btw-id nummer;
 • Bestelgegevens;
 • Bankgegevens en openstaande saldo.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@si-sissy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Si-Sissy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Het verzenden van de nieuwsbrief;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Si-Sissy analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Si-Sissy volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte;
 • Si-Sissy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Si-Sissy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar voor persoonsgegevens.
Wij zijn wettelijk verplicht de gegevens voor de verwerking van betalingen 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Si-Sissy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Si-Sissy gebruikt technische, functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Si-Sissy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we eventueel op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies van derden.

Op deze website worden ook cookies geplaatst van derden. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt voor analyse van bezoekersgedrag en het aanbieden van advertenties door adverteerders en/of de sociale media bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet zonder hier persoonsgegevens bij te registreren. Het wordt alleen gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren om zo de website beter te optimaliseren voor toekomstige bezoekers.
Si-Sissy heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Bij het verzamelen van IP-gegevens wordt het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en tevens is het ‘gegevens delen’ met Google uitgeschakeld. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Facebook-pixel
Functie: Registreert je websitebezoek, pagina’s en producten die je bekijkt. Hiermee tonen we je persoonlijke aanbiedingen op Facebook en Instagram. De Facebook-pixel is meegenomen in de opt-in of opt-out mogelijkheid van de cookie-melding die u bij de start van uw websitebezoek wordt getoond.
Bewaartermijn: 2 jaar

Andere social media wordt niet gebruikt om je bezoek te registreren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Si-Sissy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@si-sissy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Si-Sissy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Si-Sissy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die je via de website met ons deelt, wordt via een beveiligde SSL verbinding naar ons gestuurd.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@si-sissy.nl.